Prov på med PRO på Nordanå

I augusti 2016 hade PRO en dag för seniorer. Vi var där och hade ”Prova på”.

Foto:©Tommy Lundberg, Medle