Kontakter

FÖRENINGSADRESS

Guldstalaget
Skomakarvägen 11
931 98  Skellefteå
guldstalaget@live.se

STYRELSE 2020

Ordförande
Rolf Öhman              070-605 19 59

Sekreterare
Nils-Gunnar Gustafsson  070-539 37 82

Kassör
Christine Sjödin      076-813 70 09

Ledamot/vice sekreterare
Marie Tjernqvist    070-380 00 66

Ledamot/vice ordförande
Hans Persson            070-286 99 30

DANSLEDARE 2020

Agneta Ericson          070-375 55 84
Birgitta Ulfhielm      070-566 90 01
Hans Persson             070-286 99 30
Jeanette Sehlstedt    070-395 52 67

Medlemsavgift 2020
< 25 år 200 kr
> 26 år 350 kr
medlem som är riksansluten i annan förening 150 kr

Bankgiro 5699-7588