Om Guldstalaget

Guldstalaget är en ideell förening och bedriver en verksamhet som omfattar den folkliga kulturen, dock med tonvikt lagd på dans, musik och slöjd.

Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen, vilken är den riksorganisation där de flesta av landets folkdanslag ingår.
Riksorganisationen är uppdelad i distrikt och vi tillhör Övre Norrlands distrikt. distriktet ordnar bl a kurser för ledare och övriga intresserade.

Guldstalaget har blivit mest känd genom folkdansen, våra uppvisningar och utbyten med dansgrupper från andra länder. Föreningen aktiverar inte bara egna medlemmar utan bedriver också en utåtriktad verksamhet med kurser.