Gammeldanskurs våren 2016

GDkurs vt 2016 gruppbild kopiera
Infällda bilder: Ingemar Lundsten och Marita Sundkvist.
Övre raden fr v: Eiler Marklund, Åsa Dahlman, Anita Lindgren, Margareta Karlsson, Inger Eriksson, Karin Vängbo, Tord Vängbo.
Nedre raden fr v: Björn Appelqvist, Christine Sjödin, Hans Persson,
Nils-Gunnar Gustafsson, Rolf Öhman

Foto: Tommy Lundberg©, Medle