Gammeldansträff våren 2016

Under våra gammeldansträffar har vi förmånen att få dansa till musikgruppen Senadrage.

Foto: Tommy Lundberg©, Medle