Gammeldanskurs vt 2017

Under våren har vi haft en fortsättningskurs i gammeldans. Vi fortsatte att träna de vanliga gammeldanserna och la till några varianter på vals, polka, snoa  och schottis. Dessutom har vi dansat svenska och utländska gillesdanser.

Vid avslutningen så bjöd Guy på en delikat schwarzwaldtårta.

Foto: ©Tommy Lundberg, Medle

Gruppfoto gdkurs vt 2017
Infällda bilder fr v: Yvonne Bodén, Gudrun Olofsson, Illka Saarinen, Rolf Öhman, Ingegerd Saarinen, Anna-Carin Stenhamre. Övre raden fr v: Åke Bäckman, Gunilla Stralström, Britt-Marie Johansson, Rolf Gustafsson, Inez Hellgren, Inger Eriksson Bo Bergström, Karin Bergström, Ingvar Johansson, Gritt Tjärnlund, Margareta Rönnegard, Guy Nordström. Nedre raden fr v: Eiler Marklund, Birgitta Ulfhielm, Hans Person, Christine Sjödin, Gun Persson, Nils-Gunnar Gustafsson. Saknas på bilden Lars-Göran Rönnegard.