Gammeldanskurs hösten 2016

Foto:©Tommy Lundberg, Medle

gruppbild-med-ake-liten-bild-kopiera-kopiera

Övre raden fr v: Jörel Stadin, Guy Nordström, Gritt Tjärnlund, Gunilla Stralström,
Karin Bergström, Eva Tannebo, Bo Bergström, Elenor Sund, Mats Wellmark,
Britt-Marie Wellmark, Lars Bjursell, Bo Palo, Karin Ramstedt, Rolf Gustafsson.
Nedre raden fr v: Birgitta Ulfhielm, Nils-Gunnar Gustafsson, Hans Persson,
Christine Sjödin, Gun Persson, Yvonne Bodén.
Inflällda bilder: Rolf Öhman, Eiler Marklund, Åke Bäckman, Monica Lindkvist,
Inger Eriksson

Bilder från kurskvällarna.